Szinopszis

Szinopszis

Az Négy Tigris egy sajátos, Kelet-Ázsiai gazdaságpolitikai modell elnevezése, melyet a második világháború után alkottak a teoretikusok a régió fejlődő, majd hiperglobalizált országai és városállamai köztük, Dél-Korea, Hong-Kong, Szingapúr és Taiwan nyomán.

Vizsgálatom középpontjában a gazdasági boom által hirtelen létrejött városi környezet, annak hatása lakóira, valamint az urbanizáció jelenséghez szorosan köthető társadalmi és kulturális változások állnak Kelet-Ázsiában.

A városi táj, avagy "tájkép", emberi jellemzőitől egyre távolabb határozza meg magát, ezért sajátos, egyedi szerkezettel rendelkezik, mely funkcióiban gyakran nem a közösség érdekeit szolgálja Ázsiában. A táj gyors formálódása által okozott jelenségek, köztük a túlnépesedés, a magány, és az ebből fakadó pénzügyi és kulturális elidegenedés, a legnagyobb kihívásai a térségnek. Kutatásom során a problémahalmaz jelenségeivel, és annak vizuális reprezentációjával foglalkozom a városi tájkép, és benne az emberi tényező lenyomatain keresztül.

Ütemterv

Az ösztöndíj sikeres elnyerése esetén a projektet szeretném tágabb értelemben is elkezdeni. A sorozat végleges befejezéséhez 2018 tavaszán Kelet-Ázsiába utaznék, amit egy egy hónapos felkészülési szakasz előzne meg, mely a location castingot és projektmenedzsmentet foglalná magába. Az utazás és a helyszínek lebonyolítása, valamint a vizuális sketchbook, inspirációs napló befejezése vélhetőleg 2018. januárjában fejeződhetne be.

Fókuszomat immár a lokális, közösségi problémákra irányítanám, azaz a Kelet-Ázsiai térség egyes nagyvárosainak személyes történeteire, melyeket idő, valamint forrás hiányában nem volt lehetőségem korábban fényképezni.
Az egyéni, tulajdonképpeni szubjektív látásmód helyettesítené az eddigi visszahúzódó képszerkesztési elveket.

A végleges, számomra ideális sorozatban nagyobb hangsúly helyeződhetne a portrékra és csendéletekre, azonban a szélesebb léptékű és dinamikájú tájképeket is ugyancsak szeretném bővíteni, valamint részben megtartani. A tájképeket nagyformátumú kamerával fogom készíteni, a portrékat, valamint utcai dokumentációkat vélhetőleg középformátumra, mely eleve determinálni fogja a bemutatkozó kiállítás méreteit.

Azonban, az egy hónapos intenzív fotográfia munka továbbra is a globalizált, Kelet-Ázsiai régió nagyvárosait érintő problémákkal foglalkozna.

Nyáron hozzálátok az anyag laborálásához, valamint a scanneléséhez, válogatásához. Júniusig bezárólag elkészül a végleges kiállítási terv, valamint nyár végéig az anyagból létrehozott fotókönyv makettje is.

Amennyiben a tavasszal készülő anyag nem sikerülne, úgy nyár legelején, legkésőbb július elejéig vissza tudok térni a térségbe, a projekt befejezése erejéig.

Lehetséges projekt tervek, melyekbe integrálni tudom az eddigi képanyagot.

1-A turizmus kérdése Ázsiában a kínai oldal felől megközelítve. kínai turisták népszerű útvonalainak lekövetése a régióban. (Pl.: hongkongi zónák, gócpontok, hongkongi és kínai szembenállás a turizmus tükrében etc..)
A kínai turizmus problémája, különböző kulturális tradíciók összehasonlítása és ütköztetése. A turizmus megnövekedése általánosságban, ezen jelenségek dokumentálása a városi tájképeken keresztül.

2.-A hongkongi és a koreai mozi aranykora, városi fejlődés és globalizáció a mozi szemszögéből.

3.-Az észak-koreai fenyegetettség a térségeben. Pro észak-koreai személyek bemutatása Észak-Koreán túl, politikai szembenállás a 4 nagytigris közt. Különböző politikai rendszerek térkultúrájának a bemutatása a tájkép és a dokumentarista fotográfia eszköztárán keresztül.

4.-A Bankszektor dolgozóinak személyes életterei, azok bemutatása a dokumentarista fotográfia eszközeivel. Hong-Kong és Szingapúr legfőképpen, mely a régió gazdasági motorját is jelenti. Esetlegesen a Dél-Kínai autokratikus gazdaságpolitikai szembeállítása a hongkongival. Egyéni megoldások, például Bitcoin farmok és a Cryptocurrency, mint téma.

A bemutatkozó kiállítás

A bemutatkozó kiállításra az elkészült anyagból nagyformátumú analóg kézi nagyítások és/vagy digitális nyomatok készülnének. A kiállításra szeretnék létrehozni egy egyénileg publikált fotókönyv dummyt is, melyet a nagydíj elnyerése esetén a könyv tényleges publikálására fogok fordítani.