GYIK – gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a szakmailag megalapozott múlt?

A Capa Központ, mint a díj alapítója és a pályázat kiírója ezzel a díjjal elsősorban a magyar fotográfia közép generációjához tartozó alkotók munkáját kívánja elősegíteni, de ettől a pályamunkák ismeretében a zsűri indokolt esetben, a központot képviselő titkárral egyeztetve eltérhet.

Szeretnék jelölni egy alkotót a nagydíj elnyerésére, ezt hogyan tehetem meg?

Jelölésre a Capa-nagydíj pályázatánál nincsen mód.

Szeretnék anonim módon indulni a nagydíj pályázatán, mi ennek a módja?

A nagydíj pályázatának egyik szakasza sem anonim, így anonim módon nem is lehet indulni ezen a pályázaton.

Ezen a pályázaton mi számít alkotócsoportnak?

Minden olyan legalább két, legfeljebb öt emberből álló alkotóközösség, akik közös pályamunkával kívánnak indulni a Capa-nagydíj pályázatán. Nem szükséges, hogy ezek az alkotócsoportok önálló jogi személyként is létezzenek, alkalmi művészi társulások is indulhatnak.

Hány fázisban ítélik oda a nagydíjat?

Először a shortlistet és benne a három ösztöndíjast választja ki a zsűri. Miután egy évig dolgozott a három ösztöndíjas a pályamunkáin, közülük választja ki egy új zsűri a nagydíjast.

Milyen információkat ismer meg a zsűri a pályázati anyagból?

A zsűri minden pályázóról, akinek a pályázatával kapcsolatban döntenie kell minden információhoz hozzáfér, amit a pályázó a pályázati anyagába feltöltött.

Pontosan kik pályázhatnak?

Magyar állampolgárságú alkotók a világ bármely pontjáról és olyan nem magyar állampolgárok, akik Magyarországon élnek és alkotnak és ezt hitelt érdemlően tudják igazolni. Alkotócsoportok esetén legalább a tagok felének meg kell felelnie ennek a feltételnek. A pályázat (ösztöndíj vagy díj) korábbi nyertesei nem vehetnek részt újra a pályázaton két évig. Nyertes alkotócsoportok tagjai más alkotócsoport tagjaként vagy egyéni pályamunkával újra indulhatnak a pályázaton. A pályázaton való részvételnek semmilyen más feltétele nincs.

Mit jelent az, hogy már folyamatban lévő munkával lehet pályázni?

Minden pályázónak minden pályaműhöz fel kell töltenie már elkészült fotográfiákat, csupán szinopszissal pályázni nem lehet.

Pályázhatok-e korábban már máshol publikált vagy díjazott munkával?

Igen. Olyan anyagokkal nem lehet pályázni, amelynek jogán alkotója más alkotói ösztöndíjban részesül (például NKA, MMA vagy Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj).

Részt vehetek-e a Capa-nagydíj pályázatán egy sorozatommal, ha egy másik sorozatom jogán alkotói ösztöndíjban részesülök (például NKA, MMA vagy Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj)?

Igen. Nem az alkotók, hanem a támogatott anyagok vannak kizárva a pályázásból.

Pályázhatok-e olyan képpel, ami már lógott a Capa Központ falán?

Ha a mű nem a Capa Központ anyagi támogatásával jött létre, akkor igen. Tehát a pályázaton részt lehet venni például a Magyar Sajtófotó Kiállításon kiállított, akár a díjazott képekkel is.

Indulhatok-e ugyanazzal a sorozatommal más pályázatokon?

Az ösztöndíjasok megnevezése után a három ösztöndíjas a Capa-nagydíj pályázatán részt vevő anyagával más pályázaton nem indulhat a nagydíj bejelentéséig.

Melyik zsűri dönt a nagydíj odaítéléséről?

Minden nagydíj odaítéléséről két lépcsőben, gördülő rendszerben két, öttagú, magyar és nemzetközi szakemberekből álló zsűri dönt. Az első évben az adott év zsűrije dönt a shortlistről és benne a három ösztöndíjasról. A rákövetkező évben egy új zsűri kiválasztja az előző évben kijelölt három ösztöndíjasból a nagydíjast, illetve az új pályázat keretében dönt a shortlistről és benne a három ösztöndíjasról.

Milyen anyagokat várnak a Capa-nagydíj zsűritagjai?

A zsűri legfontosabb szempontja, hogy milyen potenciált lát a beadott pályaműben és az ahhoz tartozó szinopszisban. A pályázó életrajza és korábbi munkái szintén azért szükségesek, hogy a zsűri megítélhesse, hogy vajon melyik pályaműhöz tudja a legtöbbet hozzátenni alkotója az ösztöndíj éve alatt.

Milyen nyelven zajlik a zsűrizés?

A zsűrizés kizárólag angol nyelven zajlik, de természetesen minden zsűritag hozzáfér a teljes pályázati anyag magyar verziójához is.

A zsűrizés menetéről milyen információkat hoznak nyilvánosságra?

A zsűri teljesen független működésének biztosítása miatt a zsűrizés végig zárt körű, a zsűrizéssel kapcsolatos információkat nem hozzuk nyilvánosságra a díj bejelentése után sem.

Meg kell-e jelennem a zsűrizésen személyesen? Hogyan találkozhatok a zsűritagokkal?

A zsűrizés első fordulójában a zsűri nem találkozik az alkotókkal, ebben a szakaszban az eredményhirdetésre várjuk a pályázókat, amelyen a zsűri több tagja is részt vesz. A zsűrizés második szakaszában a három ösztöndíjas a zsűrinek személyesen prezentálja elkészült pályamunkáit.

Mi a szerepe a titkárnak?

A titkár képviseli a pályázat alapítóját és kiíróját, azaz a Capa Központot, lebonyolítja a pályázatot. Szavazati joga nincs, de jelen van a pályázat elbírálásának minden szakaszában. Ellenőrzi, hogy a pályaművek megfelelnek a pályázati kiírásnak. Ő felel a pályázat szabályainak betartásáért, felügyeli a zsűri munkáját.

Milyen formában jutnak hozzá a nyertesek az ösztöndíjhoz?

Az ösztöndíj elnyerése után az ösztöndíjasok 300-300 ezer forintot kapnak meg ösztöndíjuk első részleteként. További 200 ezer forint (+ áfa) összeget költhetnek el a beszámoló kiállításuk előállításának költségeire, amelyről bizonylatokkal el kell számoljanak a Capa Központ felé. Az ösztöndíj fennmaradó részét, a 200-200 ezer forintot akkor utalja el a központ, amikor teljesülnek a szerződésben leírtak, azaz az ösztöndíj lejártával a pályázati kiírás feltételei szerint beszámoltak az elvégzett munkájukról a zsűrinek. Az ösztöndíjak és a díj kifizetése csak magyar forintban, magyar banki folyószámlára való utalással kérhető.

Mi történik, ha egy ösztöndíjas beszámoló munkájában eltér a szinopszisától?

A választott új irány és az elkészült művek fényében a zsűri dönt arról, hogy a változtatás a nagydíj pályázatának szellemiségével összhangban van-e.

Hogyan kerül bemutatásra az ösztöndíjasok anyaga?

Az adott évben shortlistre került sorozatokat és ezen belül a három ösztöndíjra kiválasztott alkotó anyagát az októberi nyilvános bejelentés alkalmával levetítjük és kikerülnek a nagydíj honlapjára. Az előző évben kiválasztott három ösztöndíjas pedig ugyanekkor, ösztöndíjának végén a Capa Központban rendezett kiállítás keretében – személyesen, angolul – számol be a zsűrinek egyéves munkájáról. Ez alapján dönt a zsűri a nagydíj odaítéléséről. Az ösztöndíjasok beszámoló kiállításai a zsűrizés után a nagyközönség számára is látogathatók lesznek a Capa Központ rendes nyitva tartási idejében.

Szükséges-e angolul tudni a pályázaton való részvételhez?

Igen, szükséges a társalgási szintű angol nyelvtudás, hiszen a három ösztöndíjasnak személyesen, angolul kell prezentálnia munkáját beszámoló kiállítása keretében a zsűrinek.

Szükséges-e valamilyen végzettség, hivatalos okmány, amely bizonyítja az angol nyelvtudást?

Nem, ez nem szükséges, csupán nyilatkoznia kell minden pályázónak, hogy társalgási szinten beszél angolul.

Ki rendezi az ösztöndíjasok beszámoló kiállítását?

A csoportos kiállítás három egységből áll, melyet a három ösztöndíjas maga rendez a Capa Központ által kijelölt kurátorral szoros együttműködésben, a Capa Központ által kijelölt térben.

Ki finanszírozza a beszámoló kiállítást?

A kiállított képek előállítási és a Capa Központba való szállítási költségeire a költségtérítés szolgál fedezetül. Az ösztöndíj összegét minden ösztöndíjas a saját belátása szerint költheti el. A kiállítás installálását és népszerűsítését a Capa Központ biztosítja. A kiállítás a Capa Központ rendes nyitva tartási idejében látogatható.

Milyen PDF-eket, videókat tölthetek fel a pályázathoz?

A pályaművekhez kizárólag azért lehet PDF-et, videókat is feltölteni, ha egy pályázó olyan információk kívánna bemutatni a zsűrinek, amely más formában nem megoldható (például infografika, folyamatábra, performansz stb.). Tehát a feltöltött PDF-ek és videók kizárólag a pályaművet kiegészítő elemeket tartalmazhatnak. A pályamű szerves részét képező képeket és szövegeket nem lehet PDF-ként vagy videóként feltölteni. Az olyan pályázatokat, amelyek pályaműveihez tartozó fotókat és szövegeket nem az erre a célra szolgáló mezőknél töltik fel a pályázók, a pályázat kiírója automatikusan kizárja. PDF-et vagy videót nem kötelező feltölteni a pályázathoz.

Mi a különbség a pályamű leírása és a szinopszis között?

A pályamű leírásában lehet bemutatni a pályamű eddig elkészült, a pályázat leadásakor feltöltött sorozatát. A szinopszis, projektterv kell felvázolja, hogy a pályázó a készülő munkát hogyan kívánja befejezni, milyen végleges formát tervez a munka számára, hogyan tervezi installálni stb. (tartalmi kifejtés és ütemterv).

Muszáj-e minden képnél címet és képaláírást megadnom?

Nem, ez csupán egy lehetőség, de ezek nem kötelezően kitöltendő mezők, üresen hagyhatók.

Leadhatom-e a pályázatot a leadási határidőn túl is?

Nem, a pályázatok feltöltésére és véglegesítésére kizárólag a határidő leadásáig van mód. A pályázat véglegesítése utána a pályázatban való módosításra nincs lehetőség.

Ki rendelkezik a pályaművek szerzői jogával?

A Központ nem szerez szerzői jogot a készülő munkák felett, de korlátlanul használhat minden nyertes pályamunkát és az ahhoz kapcsolódó tartalmakat (fotókat, videókat, dokumentációt, könyvet stb.) a díjjal, annak népszerűsítésével, kommunikációjával stb. kapcsolatban.

Ki viseli a jogi felelősséget egy esetlegesen a pályaművet, vagy annak egy részét érintő jogvita esetén?

A leadott pályaművek teljes tartalmáért az azt leadó pályázó viseli a teljes jogi felelősséget és annak minden következményét, amely lehet a pályázatból való kizárás is.